BIP - Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima > Menu Przedmiotowe > Struktura własnościowa i majątek > Struktura własnościowa i majątek

 

Struktura własnościowa:

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostki organizacyjnej Miasta Stołecznego Warszawy.

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem Miasta Stołecznego Warszawy.

Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością własności komunalnej Miasta Stołecznego Warszawy.

Szkoła nie posiada osobowości prawnej.

Dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd, na czas określony aktem powierzenia funkcji dyrektora, nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Esperanto 5 o powierzchni 9 955 m².

 

Majątek szkoły:

Środki trwałe:  3 036 158,24 zł.

Pozostałe środki trwałe:   317 022,53 zł.

Zbiory biblioteczne:  43 805,46 zł.

Wartości niematerialne i prawne:   4 488,20 zł.

 

Projekt planu finansowego na rok 2016

 

Sprawozdanie finansowe placówki za 2018 roku zostało opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy.

 

 
 
Wprowadził Fiuk Monika 23-11-2014
Aktualizujący Fiuk Monika 17-05-2019
Zatwierdzający Krupa Hanna 17-05-2019
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-05-2019
Liczba odwiedzin: 950
Rejestr zmian