Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kompetencje

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Kompetencje

Dyrektor szkoły - mgr Hanna Krupa

 • Sprawowanie nadzoru w stosunku do kadry kierowniczej, pracowników pedagogicznych.
 • Sprawowanie nadzoru w stosunku do pracowników administracji i obsługi.
 • Realizacja innych zadań wynikających ze Statutu Szkoły, ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.
 • Współpraca z Radą Rodziców.

 Wicedyrektor - mgr  Monika Fiuk, mgr Anna Dubiel

 • Nadzór pedagogiczny w stosunku do pracowników pedagogicznych.
 • Realizacja innych zadań wynikających ze Statutu Szkoły, ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.
 • Współpraca z Radą Rodziców.

 Kierownik świetlicy - mgr Iwona Król 

 • Nadzór pedagogiczny w stosunku do pracowników pedagogicznych świetlicy.
 • Nadzór nad pracą pracowników administracji i obsługi świetlicy.
 • Realizacja innych zadań wynikających ze Statutu szkoły.
 • Współpraca z Radą Rodziców.

Przewodniczący zespołu przedmiotowego/innych:

 • Kierowanie pracą i działalnością zespołu.
 • Współpraca z członkami Rady Pedagogicznej i innymi organami szkoły.
 • Realizacja innych zadań statutowych.

 Nauczyciele, wychowawcy świetlicy:

 • Realizowanie zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych.
 • Realizowanie zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Realizacja innych zadań statutowych.
 • Współpraca z Radą Rodziców.

 Pedagog szkolny, Psycholog szkolny:

 • Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Współpraca z nauczycielami, rodzicami i uczniami.
 • Realizacja innych zadań wynikających ze Statutu Szkoły.
 • Współpraca z Radą Rodziców.

 Wychowawcy klas:

 • Kierowanie pracą wychowawczą w podległej klasie.
 • Współpraca ze wszystkimi organami szkoły.
 • Współpraca z Radą Rodziców.


Wprowadził Fiuk Monika 2014-10-19
Aktualizujący Fiuk Monika 2019-11-07
Zatwierdzający Krupa Hanna 2019-11-07
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-11-07
Wersja standardowa