Kanał Wyżej
Status prawny

Statut Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima z oddziałami przedszkolnymi zobacz
 
Załączniki:
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin biblioteki szkolnej
Regulamin wycieczek i wyjść ze szkoły
Procedury postepowania w razie wypadku i szczegolnych zagrożeń
Regulamin stroju uczniowskiego
Regulamin klasy sportowej
Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów
Regulamin dofinansowania posiłków
Zasady Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego
Regulamin stołówki
Procedura kontaktów z rodzicami
Procedura przeprowadzenia próbnej ewakuacji
Regulamin korzystania z szafek szkolnych
Zasady współpracy z instytucjami
Regulamin rekrutacji
Regulamin sali gimnastycznej
Regulamin pracowni chemicznej
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status prawny

Wersja standardowa