Kanał Wyżej
Status prawny

Statut Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima z oddziałami przedszkolnymi zobacz
 
Załączniki:
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin biblioteki szkolnej
Regulamin świetlicy
Regulamin wycieczek i wyjść ze szkoły
Regulamin stroju uczniowskiego
Regulamin korzystania z szafek szkolnych
Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów
Regulamin dofinansowania obiadów
Regulamin klasy sportowej
Regulamin rekrutacji
Regulamin wolontariatu
Regulamin sali gimnastycznej
Regulamin pracowni chemicznej
Regulamin stołówki
Regulamin dyżurów
 
Procedura kontaktów z rodzicami
Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Procedura przeprowadzenia próbnej ewakuacji
Procedury postępowania w razie wypadku i szczególnych zagrożeń zdarzeń
Zagrożenia zewnętrzne-instrukcje postępowania
 
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych
 
Zasady Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego
Zasady współpracy z instytucjami
 
Zarządzenie Dyrektora Nr 49 - Procedury funkcjonowania szkoły w okresie epidemii
Zarządzenie Dyrektora Nr 52 2020-2021
Zarządzenie Dyrektora Nr 53 2020-2021
Zarządzenie Dyrektora Nr 54 2020-2021
Zarządzenie Dyrektora Nr 55 2020-2021
Zarządzenie Dyrektora Nr 56 2020-2021
Zarządzenie Dyrektora Nr 57 2020-2021
Zarządzenie Dyrektora Nr 58 2020-2021
Zarządzenie Dyrektora Nr 59 2020-2021
Zarządzenie Dyrektora Nr 60 2020-2021
Zarządzenie Dyrektora Nr 61 2020-2021
Zarządzenie Dyrektora Nr 62 2020-2021
Zarządzenie Dyrektora Nr 63 2020-2021
Zarządzenie Dyrektora Nr 64 2020-2021
Zarządzenie Dyrektora Nr 65 2020-2021
Zarządzenie Dyrektora Nr 66 2020-2021
Zarządzenie Dyrektora Nr 67 2020-2021
Zarządzenie Dyrektora Nr 69 2020-2021Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status prawny

Wersja standardowa