Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Status prawny

Statut Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima z oddziałami przedszkolnymi zobacz

 

Załączniki:

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin świetlicy

Regulamin wycieczek i wyjść ze szkoły

Regulamin stroju uczniowskiego

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Regulamin dofinansowania obiadów

Regulamin klasy sportowej

Regulamin rekrutacji

Regulamin wolontariatu

Regulamin sali gimnastycznej

Regulamin pracowni chemicznej

Regulamin stołówki

Regulamin dyżurów

 

Procedura kontaktów z rodzicami

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedura przeprowadzenia próbnej ewakuacji

Procedury postępowania w razie wypadku i szczególnych zagrożeń zdarzeń

Zagrożenia zewnętrzne-instrukcje postępowania

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych

 

Zasady Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego

Zasady współpracy z instytucjami

 

Zarządzenie Dyrektora Nr 49 - Procedury funkcjonowania szkoły w okresie epidemii

Zarządzenie Dyrektora Nr 52 2020-2021

Zarządzenie Dyrektora Nr 53 2020-2021

Zarządzenie Dyrektora Nr 54 2020-2021

Zarządzenie Dyrektora Nr 55 2020-2021

Zarządzenie Dyrektora Nr 56 2020-2021

Zarządzenie Dyrektora Nr 57 2020-2021

Zarządzenie Dyrektora Nr 58 2020-2021

Zarządzenie Dyrektora Nr 59 2020-2021

Zarządzenie Dyrektora Nr 60 2020-2021

Zarządzenie Dyrektora Nr 61 2020-2021

Zarządzenie Dyrektora Nr 62 2020-2021

Zarządzenie Dyrektora Nr 63 2020-2021

Zarządzenie Dyrektora Nr 64 2020-2021

Zarządzenie Dyrektora Nr 65 2020-2021

Zarządzenie Dyrektora Nr 66 2020-2021

Zarządzenie Dyrektora Nr 67 2020-2021

Zarządzenie Dyrektora Nr 69 2020-2021


Wprowadził Fiuk Monika (Szkoła Podstawowa nr 234) 2012-10-30
Aktualizujący Fiuk Monika (Szkoła Podstawowa nr 234) 2021-06-28
Zatwierdzający Krupa Hanna (Szkoła Podstawowa nr 234) 2021-06-28
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-06-28
Wersja standardowa