Kanał Wyżej
Struktura organizacyjna

- Dyrektor Szkoły
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Wicedyrektor Szkoły
- Kierownik Świetlicy
- Kierownik Administracji
- Rada Pedagogiczna
- Pracownicy Obsługi i Administracji
 
Schemat organizacyjnyStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Struktura organizacyjna

Wersja standardowa