Kanał Wyżej
Ewidencje i rejestry

W Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima  w Warszawie prowadzone są następujące ewidencje i rejestry:

- rejestr zarządzeń Dyrektora,
- księga ewidencji dzieci zamieszkujących w obwodzie Szkoły,
- księga uczniów Szkoły Podstawowej nr 234,
- ewidencja wydanych legitymacji szkolnych,
- ewidencja wydanych świadectw,
- rejestr wydanych kart rowerowych,
- ewidencja druków ścisłego zarachowania,
- rejestr wypadków uczniów i pracowników Szkoły,
- ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych,
- rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
- ewidencja majątku będącego w dyspozycji Szkoły,
- rejestr wypożyczeń biblioteki szkolnej.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencje i rejestry

Wersja standardowa