Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ewidencje i rejestry

W Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima  w Warszawie prowadzone są następujące ewidencje i rejestry:


- rejestr zarządzeń Dyrektora,
- księga ewidencji dzieci zamieszkujących w obwodzie Szkoły,
- księga uczniów Szkoły Podstawowej nr 234,
- ewidencja wydanych legitymacji szkolnych,
- ewidencja wydanych świadectw,
- rejestr wydanych kart rowerowych,
- ewidencja druków ścisłego zarachowania,
- rejestr wypadków uczniów i pracowników Szkoły,
- ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych

osobowych,
- rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
- ewidencja majątku będącego w dyspozycji Szkoły,
- rejestr wypożyczeń biblioteki szkolnej.


Wprowadził Fiuk Monika (Szkoła Podstawowa nr 234) 2014-10-19
Aktualizujący Fiuk Monika (Szkoła Podstawowa nr 234) 2014-10-19
Zatwierdzający Krupa Hanna (Szkoła Podstawowa nr 234) 2014-10-19
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-10-20
Wersja standardowa