Kanał Wyżej
Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa:
Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostki organizacyjnej Miasta Stołecznego Warszawy.
Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem Miasta Stołecznego Warszawy.
Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością własności komunalnej Miasta Stołecznego Warszawy.
Szkoła nie posiada osobowości prawnej.
Dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd, na czas określony aktem powierzenia funkcji dyrektora, nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Esperanto 5 o powierzchni 9 955 m².
 
Majątek szkoły:
Środki trwałe:  3 036 158,24 zł.
Pozostałe środki trwałe:   317 022,53 zł.
Zbiory biblioteczne:  43 805,46 zł.
Wartości niematerialne i prawne:   4 488,20 zł.
 
Projekt planu finansowego na rok 2016
 
Sprawozdanie finansowe placówki za 2018 roku zostało opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy.
 



Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Struktura własnościowa i majątek

Wersja standardowa