Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura własnościowa i majątek

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa:

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostki organizacyjnej Miasta Stołecznego Warszawy.

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem Miasta Stołecznego Warszawy.

Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością własności komunalnej Miasta Stołecznego Warszawy.

Szkoła nie posiada osobowości prawnej.

Dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd, na czas określony aktem powierzenia funkcji dyrektora, nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Esperanto 5 o powierzchni 9 955 m².

 

Majątek szkoły:

Środki trwałe:  3 036 158,24 zł.

Pozostałe środki trwałe:   317 022,53 zł.

Zbiory biblioteczne:  43 805,46 zł.

Wartości niematerialne i prawne:   4 488,20 zł.

 

Projekt planu finansowego na rok 2016

 

Sprawozdanie finansowe placówki za 2018 roku zostało opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy.

 


Wprowadził Fiuk Monika 2014-11-23
Aktualizujący Fiuk Monika 2019-05-17
Zatwierdzający Krupa Hanna 2019-05-17
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-05-17
Wersja standardowa